Konfirmandgruppen som åker till Berlin är nu

fulltecknad och det går ej att anmäla sig till den.

Du kan dock anmäla dig till sommarlägret på

Stjärnholm 31 juli - 9 augusti 2020!

Mer info om Sommarlägret på Stjärnholm

kommer i början av februari!