Konfirmandgruppen som åker till Berlin är nu

fulltecknad och det går ej att anmäla sig till den.

Du kan dock anmäla dig till sommarlägret på

Stjärnholm 31 juli - 9 augusti 2020!

Vill du vet mer om vad det innebär

att vara fadder/ledare? Klicka på

Broschyren!